برخی افراد فکر می کنند که رفتار بد همسر با بچه دار شدن اصلاح می شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که طلاق والدین به کودکان آسیب روحی زیادی وارد می کند و معمولا کودکان دوست ندارند که والدین آن ها از یکدیگر جدا شوند.تولد فرزند می تواند چالش های رابطه را افزایش دهد.

اصلاح رفتار بد همسر با بچه دار شدن

بیش تر مردم می دانند که پدر یا مادر خوب بودن آسان نیست و مشکلات زیادی در تربیت فرزندان وجود دارد. تولد بچه می تواند تضادهای پنهان و مهم زوجین را آشکار کند.

برای بچه دار شدن زوجین باید بر سر موضوعاتی مانند:

  1. مراقبت،
  2. تحصیلات،
  3. محل سکونت،
  4. بودجه خانواده،
  5. تربیت
  6. دیگر مسائل شخصی اتفاق نظر داشته باشند.

اصلاح رفتار بد همسر با بچه دار شدن

مشکلات تربیتی کودک

زوج هایی که در امور ذکر شده با یکدیگر متفاوت هستند معمولا در تربیت کودکان به مشکل بر میخورند. به طور مثال من پدران زیادی را دیده ام که برای ماشین و موتور بیش تر از فرزندان خود خرج می کنند یا مادران زیادی را دیده ام که برای خرید، بیش تر از کودکان خود وقت می گذارند.

به نظر می رسد که بیش تر خانواده ها با این مشکلات سرو کله می زنند البته بسیاری از آن ها این تنش ها و درگیری ها را طبیعی و عادی می دانند و می گویند که نبود این ستیزها خود یک ایراد است.

منبع: باورهای مخرب ازدواج - مرکز مشاوره ستاره